Containers voor afval- en recyclebare stoffen

Containers voor de inzameling van glas, papier, restafval etc. als ondergronds, halfondergronds- of bovengrondssysteem.

Verschillende plaatselijke omstandigheden en nieuwe eisen aan een moderne stad en ruimteontwikkeling eisen eigentijdse oplossingen.Welke systemen zich op de markt hebben onderscheiden, laat ons veelzijdige programma inzamelsystemen voor de veel voorkomende afvalstromen zien als ondergrondse-, halfondergrondse- en bovengrondse systemen. Door dezeveelzijdigheid kunnen de volumes en uitvoeringen aan het inzameldoel worden aangepast.Tieltallen jaren ervaring en duidelijke aanwezigheid op de markt, maken ons als familiebedrijf tot een sterke partner.

Meer informatie kunt u vinden op onze website

www.geotainer.com

Naar boven