Bergings-grootverpakkingcontainer

De ADR stelt bijzonder eisen betreffende de transport-verpakking bij beschadigde, defecte of ondichte c.q. niet aan de gestelde voorschriften voldoende verpakkingen met gevaarlijke - of verontreinigende stoffen, die gemorst c.q. uitgevloeid zijn: beschadigde verpakkingen boven de 60 liter moeten in een bergingsgrootverpakking getransporteerd worden.

Bergings-grootverpakking container Type SAG

Bergings-grootverpakking container Type SAG

Voor het transport van beschadigde, defecte of lekkende verpakkingen van gevaarlijke stoffen.

levering

levering
Aanhef

terugroepen

terugroepen
Aanhef